Aktualizace rozvrhů 2020

Byla provedena aktualizace všech rozvrhů