Listopadové sběrové dny 2018!

Děkujeme za sběr starého papíru. Nashromáždili jsme 1800 Kg starého papíru!

Taktéž děkujeme pracovníkům obce za jeho odvoz!

UPOZORNĚNÍ K ROZVRHU ŠKOLY!

V období od 19. listopadu 2018 do 1. ledna 2019 (po dobu výuka plavávání) je upraven školní rozvrh. Bližší informace k rozvrhu jednotlivých tříd na školních stránkách. Prosíme o kontrolu při domácí přípravě!