Nabídka pracovního místa

Nabízíme pracovní poměr cca 0,5 úvazku učitelského a 0,3 úvazku vychovatelky ve ŠD. Bližší informace u ředitele školy. Nabízíme málo početné školní třídy. Nástup v příštím školním roce.