… škola v novém … a do Nového roku!

Vážení rodiče, žáci. Usnesením zastupitelstva obce Valdice ze dne 9. 12. 2019 se k tomuto datu mění název naší školy na Základní škola Valdice, příspěvková organizace.

Za zaměstnance školy a Vám všem přeji krásný čas adventu, vlídné vánoční dny a láskyplný rok 2020!