Upozornění pro uživatele tělocvičny při ZŠ

Upozorňujeme, že užívání prostor tělocvičny bude v době platnosti mimořádného opatření pouze na vlastní riziko. Tělocvična bude uklízena pouze běžným způsobem a běžnými čistícími prostředky. K desinfekčnímu úklidu bude přistoupeno až před ukončením mimořádného opatření. Zároveň prosíme, aby veškeré sportovní činnosti dětí byly ukončeny bez ohledu na aktuální počet sportujících dětí. Mimořádné opatření míří na minimalizaci shlukování osob!

Tibor Vojtko, řed. školy