Uzavření ZŠ a ŠD

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci musí zůstat od zítra doma, učitelé s nimi budou komunikovat přes webové stránky školy a e-mailem. Aktuálně mají zadané úkoly do konce tohoto týdne.

Další informace budou sdělovány prostřednictvím webových stránek školy, školní vývěskou a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

K dispozici jsou e-mailové adresy zaměstnanců školy.

Obědy žáků v době jejich nepřítomnosti ve škole jsou odhlášeny!