Zápis do 1 .třídy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Ředitel Základní školy Valdice, příspěvkové organizace vyhlašuje termín a podmínky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 (aktualizováno k 23. 3. 2020) V souladu s §36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zápis do 1. třídy ve formě podání … Pokračování textu Zápis do 1 .třídy