Informace – karanténa 1. třída

dopis-pro-rodice_COVID-19_201115

Informace k organizaci školní docházky od 4. 1. 2021

Informace ke 4. 1. 2021

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Informace pro rodiče dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s COVID-19
Informace k 30. 11. 2020
Dokument
PES v oblasti školství (listopad 2020)
Vyučování od 18. listopadu 2020
Dokument
Informace k provozu škol od 18. 11. 2020
PRÁZDNINY S OBEZŘETNOSTÍ
Dokument
Nařízení Krajské hygienické stanice KHK č.1/2020
Dokument
Postup KHS pro Covid-19 v ZŠ