Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k 30. 11. 2020
Dokument
PES v oblasti školství (listopad 2020)
Vyučování od 18. listopadu 2020
Dokument
Informace k provozu škol od 18. 11. 2020
PRÁZDNINY S OBEZŘETNOSTÍ
Dokument
Nařízení Krajské hygienické stanice KHK č.1/2020
Dokument
Postup KHS pro Covid-19 v ZŠ