Seznam žáků přijatých do 1. třídy

Vážení rodiče.
Ve Školním roce 2019-2020 otevřeme jednu 7. třídu. K zápisu se na naši školu dostavilo 12 dětí, přijato bylo 9 dětí.