Základní škola Valdice stojí v malebném kraji pod kopcem Zebínem, v blízkosti Českého ráje, Podkrkonoší a pohádkového města Jičína. Budova uprostřed obce slouží svému účelu už od roku 1867. Dnes je součástí školy nová moderní tělocvična a multifunkční hřiště s umělým povrchem.

 

V naší škole se vzdělávají žáci prvního stupně v pěti ročnících, k dispozici jsou dvě oddělení družiny a volnočasové školní kluby. Předností školy je rodinná atmosféra a nižší počet žáků ve třídách. Individuálně pracujeme s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, rozvíjíme žáky mimořádně nadané. Škola je vybavena moderní technikou a množstvím učebních pomůcek.

Řídíme se slovy Jana Wericha , T. G. Masaryka a Václava Havla: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ (Werich), „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ (TGM) aneb „Nebát se a nekrást!“ (Václav Havel)

 

 

 

 

Klademe důraz na dobré vztahy mezi žáky a učiteli, i mezi žáky samotnými. Škola je otevřena spolupráci s rodiči, obcí a místními organizacemi a spolky.