Provozní řád tělocvičny při ZŠ Valdice (platný od 16. 1. 2023)