Rozhodnuti-o-prijeti-vyveskou-2023-2024

Ředitel Základní školy Valdice, příspěvkové organizace

vyhlašuje termín a podmínky zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zápis do 1. třídy  koná 12. dubna 2024 v čase od 14.00 do 17.00 hod. ve školní budově Jičínská 30, Valdice.

Ředitel školy dále stanovil kritéria, kterými se bude řídit organizace, průběh a rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy

Ve Valdicích 29. února 2024

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2024/2025

Dokumenty ke stažení v PDF

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Jak můžete pomoci svým dětem?
Žádost o odklad povinné školní docházky
zákonní zástupci žáka
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní
školy