Ředitel Základní školy Valdice, příspěvkové organizace

vyhlašuje termín a podmínky zápisu
do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se zápis do 1. třídy  koná 8. dubna 2022 v čase od 15.00 do 18.00 hod. ve školní budově Jičínská 30, Valdice.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění obytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců) na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 17. června 2022 v čase od 15.00 do 17.00 hod. ve školní budově Jičínská 30, Valdice.

Ředitel školy dále stanovil kritéria, kterými se bude řídit organizace, průběh a rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D., ředitel školy

Ve Valdicích 1. března 2022

Vyhlášení zápisu pro školní rok 2022/2023

Dokumenty ke stažení v PDF

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Jak můžete pomoci svým dětem?
Žádost o odklad povinné školní docházky
zákonní zástupci žáka
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do základní
školy