Pedagogický sbor a zaměstnanci školy

doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. – ředitel školy, třídní učitel 5. třídy (2023-2024)

e: vojtko@zsvaldice.cz t: 493 533 328

Mgr. Michaela Lüftnerová – třídní učitelka 1. třídy (2023-2024), zástupkyně ředitele v neodkladných záležitostech

e: luftnerova@zsvaldice.cz

Mgr. Tereza Nováková – třídní učitelka 2. třídy (2023-2024), školní metodička prevence

Mgr. Jana Mikulová – třídní učitelka 3. třídy (2023-2024), výchovná poradkyně

Mgr. Zdenka Říhová – třídní učitelka 4. třídy (2023-2024)

Mgr. Blanka Frýbová – učitelka (2023-2024), speciální pedagožka

Monika Brzáková – asistentka pedagoga

Jana Buchartová – asistentka pedagoga

Jana Drbohlavová – školnice

Základní škola Valdice, příspěvková organizace

Kontakt škola

Valdice, Jičínská 30
IČO 70990921

REDIZO 600092305

t: +420 493 533 328

e: vojtko@zsvaldice.cz

bankovní účet: 78-850 44 50 247/0100 Komerční banka, a.s.