Školská rada
(funkční období 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022)
Bc. Miloslav Bret – předseda školské rady, za zřizovatele
Martin Knob – za rodiče
Mgr. Jana Mikulová – za pedagogy

ŠR_zápis_2_2019-2020