Složení Školské rady
(funkční období 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022)
Bc. Miloslav Bret – předseda školské rady, za zřizovatele
Martin Knob – za rodiče
Mgr. Jana Mikulová – za pedagogy

Dokument
2020-2021: 1. jednání školské rady
Dokument
2020-2021: 2. jednání školské rady