Složení Školské rady
(funkční období 1. 11. 2022 – 31. 10. 2025)
Bc. Miloslav Bret – předseda školské rady, za zřizovatele
Mgr. Helena Jandová – za rodiče
Mgr. Jana Mikulová – za pedagogy

Dokument
2023-2024: 2. jednání školské rady
Dokument
2023-2024: 1. jednání školské rady
Dokument
2022-2023: 1. jednání školské rady
Dokument
2020-2021: 1. jednání školské rady
Dokument
2020-2021: 2. jednání školské rady