Školská rada
(funkční období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019)
Bc. Miloslav Bret – předseda školské rady, za zřizovatele
Bc. Lukáš Makoviny – za rodiče
Mgr. Zdeňka Říhová – za pedagogy