… škola v novém … a do Nového roku!

Vážení rodiče, žáci. Usnesením zastupitelstva obce Valdice ze dne 9. 12. 2019 se k tomuto datu mění název naší školy na Základní škola Valdice, příspěvková organizace.

Za zaměstnance školy a Vám všem přeji krásný čas adventu, vlídné vánoční dny a láskyplný rok 2020!

Nabídka pracovního místa

Nabízíme pracovní poměr cca 0,5 úvazku učitelského a 0,3 úvazku vychovatelky ve ŠD. Bližší informace u ředitele školy. Nabízíme málo početné školní třídy. Nástup v příštím školním roce.

Sběr fotografií z historie naší školy (školní budova, učitelé, zaměstnanci, absolventi…)

Vážení spoluobčané, pamětníci. Obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí jakékoliv fotografie z dějin naší školy. Fotografii si ofotíme a popíšeme a v budoucnu vytvoříme fotografickou knihu, která přiblíží naší školu, učitelský sbor a další zaměstnance školy v proměnách času. Fotografie zapůjčujte paní školnici.

Děkujeme a přejeme vlídný předvánoční čas!

Zápis do 1 .třídy

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na 6. dubna 2019 v čase od 9.00 – 12.00 hod. více