Fotografie – distribuce

V týdnu od 3. 8. Vám budou distribuovány objednané fotografie. Koho nezastihneme, na toho fotografie počkají ve škole.

Krásné prázdniny všem!!!

Všem našim žákům, jejich rodičům a kamarádům naší školy přejeme krásné prázdniny!!! Nezapomeň, škola začíná až 1. září 2020!

Děkujeme Vám všem za Vaši trpělivost, pracovitost a zodpovědnost, kterou jste prokázali ve druhém pololetí!

za všechny zaměstnance školy Tibor Vojtko, řed. školy

Učebnice a pomůcky 20/21

V odkazu Důležité informace jsou seznamy pomůcek, které budeme potřebovat ve školním roce 2020/2021.

Sběr fotografií z historie naší školy (školní budova, učitelé, zaměstnanci, absolventi…)

Vážení spoluobčané, pamětníci. Obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí jakékoliv fotografie z dějin naší školy. Fotografii si ofotíme a popíšeme a v budoucnu vytvoříme fotografickou knihu, která přiblíží naší školu, učitelský sbor a další zaměstnance školy v proměnách času. Fotografie zapůjčujte paní školnici.

Děkujeme a přejeme vlídný předvánoční čas!