Školovinky 1-2021

Děkuji všem autorkám a autorům Školovinek!!! Další číslo školních zpráv právě vyšlo! Najdete ho v odkazu O škole – Školní noviny.

p. učitelka Jana Mikulová