Plánované kulturní a sportovní akce na rok 2018/2019

 

 • Divadlo Drak Hradec Králové
 • Městské divadlo Mladá Boleslav
 •  Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
 • Návštěva skanzenu v době adventu (Přerov nad Labem, Kouřim)
 • Národní muzeum Praha
 • Česká filharmonie Praha
 • Návštěva České televize (Praha)
 • Turnaj ve vybíjené (Pecka)
 • Výstup na horu Tábor
 • Branný den
 • Technické muzeum Praha
 • Návštěva Petřína (Praha)
 • Návštěva sportovního parku Tongo Hradec Králové
 • Plavání