doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. (ředitel) – 4. třída

výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování

+420 777 555 601 (7:30 – 16:00 hod., mimořádně i v jiný čas)
vojtko@zsvaldice.cz

 

Mgr. Michaela Lüftnerová (zástupkyně ředitele v době jeho nepřítomnosti, učitelka) – 2. třída

luftnerova@zsvaldice.cz

 

Mgr. Zdeňka Říhová (učitelka) – 1. třída
rihova@zsvaldice.cz

 

Mgr. Katarína Málková (učitelka) – 3. třída

malkova@zsvaldice.cz

 

Mgr. Jana Mikulová (učitelka) – 5. třída
mikulova@zsvaldice.cz

 

Mgr. Dagmar Burdejová – MD

burdejova@zsvaldice.cz

 

Alena Kosáková (hlavní vychovatelka)
kosakova@zsvaldice.cz

 

Bc. Tereza Nováková (učitelka, vychovatelka)

novakova@zsvaldice.cz

 

Mgr. Věra Kyselová (asistentka pedagoga)

 

Jana Drbohlavová (školnice)
drbohlavova@zsvaldice.cz

 

Všichni učitelé mají odborné vzdělání učitelství 1. stupně ZŠ, výuky cizích jazyků a asistentek pro nápravu vývojových poruch učení a práce na počítači. Ve svém volném čase se nadále vzdělávají v kurzech pro učitele a navzájem si předávají zkušenosti.