doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. (ředitel, učitel, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování) – 5. třída
vojtko@zsvaldice.cz   +420 777 555 601 

Mgr. Michaela Lüftnerová (zástupkyně ředitele v době jeho nepřítomnosti, učitelka) – 4. třída
luftnerova@zsvaldice.cz

Mgr. Zdeňka Říhová (učitelka) – 3. třída
rihova@zsvaldice.cz

Mgr. Jana Mikulová (učitelka) – 2. třída
mikulova@zsvaldice.cz

Mgr. Dagmar Burdejová (učitelka) – MD
burdejova@zsvaldice.cz

Bc. Tereza Nováková (učitelka, vychovatelka) – 1. třída
novakova@zsvaldice.cz

Alena Kosáková (vedoucí vychovatelka) Monika Brzáková (vychovatelka, asistentka pedagoga)

Jana Buchartová (asistentka pedagoga)

Jana Drbohlavová (školnice)