Uzavření školy

Vážení rodiče, v odkazu Covid je aktuální sdělení ve věci organizace a průběhu dálkového vzdělávání.

Přejeme Vám hodně sil a především zdraví.

za zaměstnance školy Tibor Vojtko, řed. školy

Průběžná informace

Vážení rodiče, pokud budeme nuceni upravit preventivní opatření, budeme vždy informovat rodiče těch dětí, kterých se opatření bude týkat. Informace budeme zasílat prostřednictvím aplikace Škola OnLine a vkládat na webové stránky do záložky „Covid“. Věřím, že se příští týden vrátíme do běžného režimu.

Tibor Vojtko, řed. školy

Učebnice a pomůcky 20/21

V odkazu Důležité informace jsou seznamy pomůcek, které budeme potřebovat ve školním roce 2020/2021.

Sběr fotografií z historie naší školy (školní budova, učitelé, zaměstnanci, absolventi…)

Vážení spoluobčané, pamětníci. Obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí jakékoliv fotografie z dějin naší školy. Fotografii si ofotíme a popíšeme a v budoucnu vytvoříme fotografickou knihu, která přiblíží naší školu, učitelský sbor a další zaměstnance školy v proměnách času. Fotografie zapůjčujte paní školnici.

Děkujeme a přejeme vlídný předvánoční čas!

Zápis do 1 .třídy

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na 6. dubna 2019 v čase od 9.00 – 12.00 hod. více