Zpráva pro rodiče!

Vážení rodiče, vzhledem k přetrvávající situaci, na základě zkušeností z tohoto týdne a ve snaze o zlepšení vzájemné komunikace Vás žádám:

(a) nadále sledujte webové stránky školy (jsou hlavním zdrojem předávání informací)

(b) o zaslání e-mailové adresy na jednoho z rodičů třídní učitelce a následné sledování uvedeného e-mailu (adresa bude sloužit pro vzájemnou komunikaci)

(c) ke konci týdne zasílejte konkrétním vyučujícím konkrétních předmětů zprávu, zda se Vám podařilo učivo splnit, abychom pro následující týden učivo upravili („Paní učitelko, matematika probrána, zdá se, že to naše Natálka umí.“). Pokud se vůbec neozvete, budeme počítat s tím, že je vše srozumitelné a vše bez komplikací zvládáte.

(d) pokud Vám bude cokoliv nejasné, e-mailem se obracejte na své paní učitelky, ony Vám věc obratem objasní

Vážení rodiče, situace není jednoduchá a už vůbec ne ve Vašich domácnostech. My se řídíme „méně je více“, takže lepší naučit se probíranou látku dobře a třeba ne všechno stihnout, než dbát na kvantitu a vše projít povrchně. Proto potřebujeme Vaši zpětnou vazbu jak se Vám věci daří. Počítám s tím, že se mnohé bude dohánět po návratu do školy a ke vší lítosti i v dalším školním roce.

Vážení rodiče, děkuji za Vaši shovívavost a držím Vám, Vašim dětem a blízkým palce.

za zaměstnance školy

Tibor Vojtko, ředitel školy

Obnovený provoz MŠ Valdice

Upozorňujeme, že provoz MŠ Valdice je nepřerušen. Další informace jsou na webových stránkách MŠ Valdice. Apelujeme na rodiče, kteří si mohou své dítě ponechat doma, aby tak učinili.

Děkujeme. Tibor Vojtko, místostarosta

Uzavření tělocvičny při ZŠ

S účinností od 13. 3. 2020 do odvolání je tělocvična při ZŠ uzavřena! Uhrazené nájmy budou vráceny nebo po dohodě s OÚ jinak kompenzovány.

Tibor Vojtko, řed. školy, místostarosta

Upozornění pro uživatele tělocvičny při ZŠ

Upozorňujeme, že užívání prostor tělocvičny bude v době platnosti mimořádného opatření pouze na vlastní riziko. Tělocvična bude uklízena pouze běžným způsobem a běžnými čistícími prostředky. K desinfekčnímu úklidu bude přistoupeno až před ukončením mimořádného opatření. Zároveň prosíme, aby veškeré sportovní činnosti dětí byly ukončeny bez ohledu na aktuální počet sportujících dětí. Mimořádné opatření míří na minimalizaci shlukování osob!

Tibor Vojtko, řed. školy

Uzavření ZŠ a ŠD

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žáci musí zůstat od zítra doma, učitelé s nimi budou komunikovat přes webové stránky školy a e-mailem. Aktuálně mají zadané úkoly do konce tohoto týdne.

Další informace budou sdělovány prostřednictvím webových stránek školy, školní vývěskou a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

K dispozici jsou e-mailové adresy zaměstnanců školy.

Obědy žáků v době jejich nepřítomnosti ve škole jsou odhlášeny!

Den otevřených dveří ZRUŠEN!

Vážení rodiče, milí předškoláci,

v zájmu zachování hygienického prostředí v prostorách naší školy rušíme Den otevřených dveří! Věříme, že Vám návštěvu naší školy budeme moci vynahradit při jiné příležitosti.

za zaměstnance školy Tibor Vojtko, řed. školy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, milé děti!

Zápis do 1. třídy ve školním roce 2020-2021 proběhne 8. dubna 2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Těšíme se na setkání při tak slavnostní chvíli!

Tibor Vojtko, řed. školy

A dveře se otevírají…

Vážení rodiče, milí absolventi, vážené kolegyně paní učitelky a vychovatelky, přátelé naší školy!

Dne 14. 3. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. se Vám dveře Základní školy ve Valdicích otevírají! Přijďte se podívat na svoji školu, vejděte do tříd, ve kterých jste se třeba i Vy rádi učili. Těšíme se na vlídné posezení u dobré kávy a zákusku, který pro Vás připraví naši žáci!

za zaměstnance školy Tibor Vojtko, řed. školy

… škola v novém … a do Nového roku!

Vážení rodiče, žáci. Usnesením zastupitelstva obce Valdice ze dne 9. 12. 2019 se k tomuto datu mění název naší školy na Základní škola Valdice, příspěvková organizace.

Za zaměstnance školy a Vám všem přeji krásný čas adventu, vlídné vánoční dny a láskyplný rok 2020!