Informace k organizaci domácího vzdělávání

Vážení rodiče, z povahy mimořádného opatření sděluji následující:

(a) mimořádné opatření směřuje k omezení shlukování více dětí, tj. k zajištění odpovídajících hygienických podmínek

(b) vyučování bude probíhat formou domácího vzdělávání podle zadání jednotlivých pedagogů

(c) rodiče mají povinnost zajistit průběžné plnění školních povinností a minimalizovat důsledky absence docházky do školy

(d) na webových stránkách školy v odkazu „Úkoly“ budou průběžně aktualizovaná zadání domácí přípravy a to pro konkrétní časové období (obvykle jeden týden)

(e) rodiče mohou průběžně konzultovat vyučování svých dětí s pedagogy a to prostřednictvím školního e-mailu (je zakázáno adresování svých dotazů na soukromé e-maily zaměstnanců školy)

Ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy) bude vystavena ředitelem školy na vyžádání rodičů. Kontakt: 777555601, vojtko@zsvaldice.cz

Úřední hodiny ředitele školy

Úřední hodiny budou uskutečněny na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy. Další termíny budou aktualizovány dle aktuální potřeby.

Pá 13. 3. 2020: 13:00 – 14:00 hod.

Po 16. 3. 2020: 13:00 – 14:00 hod.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
Dokument
Mimořádné opatření
Dokument
Ošetřovné – formulář
Dokument
Ošetřovné – vysvětlení
Dokument
Vzorově vyplněná žádost o ošetřování – zdroj ČSSZ
Dokument
Nejčastější dotazy k ošetřování – zdroj ČSSZ