Zápis do 1 .třídy

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín byl stanoven ředitelem školy na 6. dubna 2019 v čase od 9.00 – 12.00 hod. více

Listopadové sběrové dny 2018!

Děkujeme za sběr starého papíru. Nashromáždili jsme 1800 Kg starého papíru!

Taktéž děkujeme pracovníkům obce za jeho odvoz!

UPOZORNĚNÍ K ROZVRHU ŠKOLY!

V období od 19. listopadu 2018 do 1. ledna 2019 (po dobu výuka plavávání) je upraven školní rozvrh. Bližší informace k rozvrhu jednotlivých tříd na školních stránkách. Prosíme o kontrolu při domácí přípravě!