Listopadové sběrové dny 2018!

Děkujeme za sběr starého papíru. Nashromáždili jsme 1800 Kg starého papíru!

Taktéž děkujeme pracovníkům obce za jeho odvoz!