Zahájení školního roku 2018/2019

V průběhu měsíce září budeme webové stránky upravovat.

Děkujeme za shovívavost.

Tibor Vojtko